« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 06 September 2017

Duurzaamheid steeds belangrijker

Duurzaamheid is een belangrijk aspect van de herstructurering. Al in de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen van de herstructurering van 2009 is dit prominent benadrukt. Provinciale Staten hebben aan PHTB de opdracht gegeven om een zogenaamd 'duurzaamheidsplatform' trachten te initiëren. Samen met de provincie Gelderland, faciliteert PHTB dit platform.

Provinciale Staten heeft (voorwaardelijke) middelen beschikbaar gesteld voor:
• het opstellen van een energievisie hoe de ambitie "Bommelerwaard energieneutraal in 2030” gerealiseerd kan worden;
• 4 jaar lang 0,2 FTE procesbegeleiding;
• € 400.000 aan energie-vouchers
Voorwaarde voor het beschikbaar stellen van het budget van totaal € 780.000 is dat de Bommelerwaard - ofwel het duurzaamheidsplatform - zelf in staat is om 50% van de kosten van het opstellen van de energievisie te bekostigen.


Ambitie en rol duurzaamheidsplatform
Hoewel het initiatief tot een duurzaamheidsplatform voortvloeit uit de doelen van de tuinbouwherstructurering, is er door de provincie besloten om als kader het doel te verbreden tot "Bommelerwaard energieneutraal in 2030” (BwE0-2030). De redenen hiervoor zijn onder andere:
• dat een gebiedsgerichte benadering veel effectiever blijkt te zijn, in vergelijking met een sectorgerichte benadering. Dit heeft onder andere te maken met de ongelijktijdigheid van vraag en aanbod van verschillende sectoren. Wanneer organisaties namelijk besluiten om over te stappen naar duurzame oplossingen, is gelijktijdigheid dè technische kritische succesfactor. Er moet immers vaak dure techniek en infrastructuur worden aangelegd. Hoe beter dit benut kan worden, hoe eerder die duurzaamheidsinvestering economisch haalbaar is.
• dat de Bommelerwaard een ideale schaalgrootte lijkt te hebben: niet te groot, met een eigen identiteit, duidelijk afgebakend, maar ook groot genoeg om interessant te zijn voor nationale- en Europese aandacht.
De rol van het duurzaamheidsplatform is verbinden, informeren, motiveren, stimuleren, faciliteren. Niet die van regisseren. Wat niet wil zeggen dat er geen uitvoeringsprogramma opgesteld kan gaan worden, maar dat zal dan een gevolg zijn van een breed gedragen energievisie. De deelnemers behouden dus ieder een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Een werkgroep is momenteel bezig om te inventariseren ‘wat er al is’. Dit alles wordt samengebracht in de op te stellen energievisie.

 

Samenstelling duurzaamheidsplatform


Op 1 juni 2017 is het duurzaamheidsplatform Bommelerwaard gestart met de volgende partijen:
 

van links naar rechts op de foto:
• gemeente Maasdriel (Joan Algra)
• gemeente Zaltbommel (Simon Buwalda)
• Liander (Herman Meeuwissen)
• PHTB (Teun Biemond)
• Glastuinbouwpact (Gerard Selman)
• provincie Gelderland (Bernadette Janssen)
• Glastuinbouwpact (Rochus van Tuijl)
• gemeente Zaltbommel (Mirna van Steenbergen)
• DUBO (Peter van Gameren)
• Coöperatie Bommelerwaar (Onno van Bekkum) 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA