« afbeelding 1 van 3 »
 
dinsdag 09 januari 2018

Een terugblik op 2017

In 2017 hebben we velen van u als ondernemer aan de keukentafel gesproken. Het waren enerverende gesprekken!
Gesprekken die veelal gingen over thema’s als markt en keten en het verwaarden van de mooie reststromen op het paddenstoelenbedrijf.
U gaf als ondernemer knelpunten, maar zeker ook  mooie kansen waar we ons als sector mee moeten profileren.
Uw betrokkenheid bij het Paddenstoelenpact waarderen we enorm. Het inspelen op de knelpunten en vraagstukken waar we als sector mee worstelen heeft door de keukentafel gesprekken een goede stimulans gekregen.
Ook de grote zomerbijeenkomst, waar zo’n 50 ondernemers acte de préséance gaven, werd als succesvol ervaren.
Op deze mooie avond maakten we samen een doorkijk naar de onderneming richting 2026 en hoe je als ondernemer door kortere ketens zelf in contact kan komen met de markt.
Ook door elkaar de bal toe te spelen in plaats van ieder voor zich. Maar bovenal hebben we samen de focus gelegd op de kansen rondom de mooie reststroom champost.
Dit heeft geresulteerd in een werkgroep met champosttelers die sinds de zomer van 2017 de kar mee trekken.
We hebben in het kader van "Duurzaam Doen” samen als sector het icoonproject "Champost als bodemverbeteraar!” gedefinieerd.
Duurzaam Doen is de titel van de Versnellingsagenda 2020. Uitvoering van die agenda vindt plaats van 2016 tot 2020 langs zeven thema’s: markt, ruimte, ondernemerschap, leefomgeving, innovatie, internationalisering en duurzaamheid.
Het is mooi om te constateren dat we nu als Paddenstoelenpact samen met de ondernemers druk aan de slag zijn met de verdere uitwerking van dit kansrijke project.

Door de sterkere verbinding melden we met trots dat de paddenstoelensector in 2017 een viertal projecten vanuit het Paddenstoelenpact samen met ondernemers heeft voorgedragen binnen het Greenport Gelderland Innovatie Fonds (GGI).
Daarnaast vinden ook sectoroverschrijdende activiteiten hun weg middels aanvragen richting het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en het Greenport Gelderland Innovatie Fonds (GGI).

We zijn als paddenstoelenpact tevreden met de resultaten over 2017. Dank aan alle ondernemers die hier hun steentje aan hebben bijgedragen!!
Het pact wil u graag in 2018 mobiliseren om samen dit type uitdagingen verder op te pakken. Met het oog op het totaal aantal paddenstoelen-ondernemers in Nederland gaan we in de toekomst meer samenwerken met andere regio’s (Horst en Boekel).
In individuele trajecten hebben diverse ondernemers opleidingen gevolgd en/of stappen gezet in energiebesparing en product- en marktontwikkeling. In 2017 is ook de website geactualiseerd en vier keer een nieuwsbrief verzonden met actuele onderwerpen. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA