« afbeelding 1 van 2 »
 
donderdag 10 januari 2019

een terugblik op 2018

In het jaar 2018 hebben onze ondernemers uit de paddenstoelensector hard gewerkt aan de uitdaging om het paddenstoelencluster uit te laten groeien tot een van de belangrijkste centra van innovatie en duurzame paddenstoelenteelt. De ondernemers dragen met hun bedrijfsactiviteiten bij aan de vele uitdagingen die LNV minister Carola Schouten onlangs in haar nieuwe sectorvisie schetste. Denk aan de bijdrage om energieneutraal te worden en de kringloopgedachte om ons mooie product champost als bodemverbeteraar voor andere sectoren beschikbaar te stellen. Hierbij is ook nog eens naar duurzame initiatieven gekeken om de champost meer waarde te geven.


Tevens hebben onze ondernemers daarbij het contact met de maatschappij niet uit het oog verloren. Met als het hoogtepunt een Champignon Obstakel Run in Ammerzoden in het najaar van 2018.

De focus lag in 2018 op de kansen en innovaties rondom de thema’s markt en keten en verwaarden van de reststromen op het bedrijf. Hierbij heeft de bijdrage vanuit het Greenport Gelderland Innovatiefonds aan de vele projecten op dit vlak gezorgd voor een versnelling in de innovatie en was het vaak net de stimulans om er nu al mee aan de slag te gaan. Zo wordt sinds 2018 een forse reductie van het gasverbruik nagestreefd door het toepassen van een nieuwe techniek, heating pipes genoemd, op een paddenstoelenbedrijf.

Ook sectoroverschrijdende activiteiten zijn gedefinieerd in aanvragen richting het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en het Greenport Gelderland Innovatie Fonds (GGI).


Met betrekking tot de mogelijke verwerkingsoptie rondom de reststroom champost is een verkennend onderzoek uitgevoerd door Blue Terra. In deze quickscan zijn de mogelijkheden van energie uit champost onderzocht voor verbranden, vergisten, pyrolyse en vergassing. De resultaten van deze quickscan zijn op de bijeenkomst eind juni, waar ruim 50 ondernemers aanwezig waren gepresenteerd.


In 2018 is naast een aantal bijeenkomsten (o.a. 5 workshops op de Nationale Paddenstoelendag april 2018) ook de website geactualiseerd en vier keer een nieuwsbrief verzonden met actuele onderwerpen.


Op vrijdag 24 augustus bracht gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland een bezoek aan vier toonaangevende tuinbouwbedrijven. In het gezelschap van collega’s van provincie, ondernemers en (loco-)burgemeesters en wethouders Regio Rivierenland maakte hij kennis met onze paddenstoelensector bij Jarno Goesten. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA