« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 06 September 2017

Greenport Gelderland innovatiefonds

Vooral innovatieve projecten maken kans om gehonoreerd te worden in dit innovatiefonds. Daarbij wordt gedacht aan haalbaarheids-, test-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten. Naast een projectplan dient bij de aanvraag ook een duidelijke begroting en financiering ingediend te worden. Voor het indienen is een aanvraagformulier beschikbaar.  Er zijn ook voorwaarden voor stapeling van subsidies en eigen bijdragen in geld of tijd.  Het bestuur van Greenport Gelderland beslist over een subsidieaanvraag, eventueel na het inwinnen van advies. Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met Henny.van.gurp@zlto.nl


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA