« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 12 April 2016

LTO vakgroep bijeenkomst: naar een sterke positie in de Duitse markt

Wist u dat Poolse paddenstoelen over het algemeen beter scoren dan de Nederlandse paddenstoelen bij de Duitse inkopers?
LTO Vakgroep Paddenstoelen heeft het voornemen om op lange termijn gezamenlijk intensief te werken aan een structurele aanpak van de afzetkansen en langs die weg te bouwen aan een gezonde sector.

Een Duitse consument eet het liefst Duitse producten.Er worden echter minder paddenstoelen in Duitsland geproduceerd dan gegeten.
De Duitse inkoper koopt dus producten in uit andere landen zoals Polen of Nederland.

Beoordeling
Poolse paddenstoelen scoren bij de Duitse inkopers over het algemeen beter dan de Nederlandse paddenstoelen.
Desgevraagd gaven zij Poolse paddenstoelen een hogere beoordeling op:

• Prijs/kwaliteitsverhouding
• Zeer hoge kwaliteit/controle
• Jaarrond goede kwaliteit beschikbaarheid.
• Betere klachtenafhandeling

Communicatie-aanpak
Aan deze perceptie wil LTO Vakgroep Paddenstoelen graag iets veranderen.
Om die reden is een communicatie-aanpak bedacht gericht op de Duitste inkoper.
Deze aanpak start in week 15. Het doel is hen te verleiden meer Nederlandse paddenstoelen in te kopen.

Het is van belang om de Nederlandse paddenstoelensector te positioneren als meedenkende toeleveranciers van hoogwaardige producten waar men in alle opzichten op kan vertrouwen. Hiervoor zullen alle partijen in de sector moeten samenwerken en een eensgezind geluid laten horen.
Op 7 april heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden vanuit de LTO vakgroep paddenstoelen, waarbij de vakgroep de communicatie-aanpak om de Duitse inkopers te stimuleren meer Nederlandse paddenstoelen in te kopen presenteerde.
Tijdens de bijeenkomst werden telers en ketenpartijen geinformeerd over de B2B aanpak. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA