« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 28 March 2017

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Vanaf 11 april 9:00 uur is het weer mogelijk om subsidieaanvragen voor het MIT (haalbaarheidsonderzoeken en innovatie-adviesprojecten) te doen.

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.
De openings- en sluitingsdata voor 2017 zijn:
• 11 april 2017 (vanaf 9.00 uur) opening voor de kleine instrumenten: Kennisvouchers, Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten en de twee TKI-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars (afhandeling op volgorde van binnenkomst)
• 30 juni sluiting (17.00 uur) sluiting van de twee TKI-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars
• 3 juli 2017 (vanaf 9.00 uur) opening voor R&D samenwerkingsprojecten (afhandeling volgens het tenderprincipe)
• 7 september 2017 (17.00 uur) sluiting MIT voor de kleine instrumenten en de R&D samenwerkingsprojecten

Wijzigingen MIT 2017
De belangrijkste wijziging t.o.v. 2016 is een verlaging van het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten, deze bedraagt in 2017 maximaal € 25.000. De exacte invulling voor de budgetten per instrument en regio, alsook de openstaande topsectoren per regio komen op de website zodra de regelingen van de regio's zijn gepubliceerd. De loketwijzer  is al aangepast met de meest actuele informatie voor 2017.


Instrumenten
De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.
Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.


Inspiratie opdoen
Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen. Of lees het boekje 'MKB innoveert', waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken. U vindt het boekje in de bijlage. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA