« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 12 April 2016

POP3 inspiratiebijeenkomst

Van 1 juni tot 1 augustus kan subsdie worden aangevraagd voor de ontwikkeling van nieuwe concepten die boven het individuele bedrijfsbelang uitstijgen en die gericht zijn op het structureel verbeteren van de duurzaamheid van een hele keten, een sector of een regio.
Daarnaast wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opschalen of praktijkrijp maken van nieuwe concepten.
Het betreft een subsidie van €35.000 tot €70.000 en er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband van 5 verschillende partijen.
De inspiratieavond wordt georganiseerd door Provincie Gelderland en Alterra Wageningen UR.
Het idee is dat hier ondernemers of partijen met een goed idee worden samengebracht om in gezamenlijkheid een subsidieverzoek te kunnen indienen. De bijeenkomst vindt plaats op 19 april vanaf 19:30 Fruitpark Ochten (Bonegraafseweg 59)
Kunt u niet naar deze bijeenkomst, maar wilt u informatie over deze regeling. Neem contact op met judith.zengers@zlto.nl

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA