« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 10 April 2017

Subsidie regeling toplaag bodem

De provincie ontwikkelt een nieuwe subsidieregeling Toplaag Bodem. Deze regeling is ontwikkeld naar aanleiding van een marktconsultatie die we in 2016 hebben uitgevoerd. De provincie geeft subsidie voor kennisoverdracht en kennisontwikkeling voor het duurzamer functioneren van de toplaag van de bodem. Met deze regeling is een subsidie beschikbaar voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht ten behoeve van het duurzaam functioneren van de toplaag. Het project dient te worden uitgevoerd door een kennis- of onderzoeksinstelling of een adviesbureau, die samenwerkt met een of meer grondgebruikers. De subsidie is ten hoogste 80% van de kosten met een maximum van €75.000 (A) of €10.000 (B) afhankelijk van de gekozen optie.
 A          het ontwikkelen van kennis over het duurzaam functioneren van de toplaag;
 B          het overdragen van kennis over het duurzaam functioneren van de toplaag, of
 C          een combinatie van a en b.
Een project dient gericht te zijn op het ontwikkelen van kennis, het overdragen daarvan of een combinatie van beide. Deze laatste categorie noemen we een demonstratieproject, dat beide elementen in zich verenigt. Op 1 mei wordt de regeling geopend op de website. Let op: honorering vanaf 1 mei op volgorde van binnenkomst! Ziet u hier kansen voor champost, neem dan contact op met henny.van.gurp@zlto.nl

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA