« afbeelding 1 van 5 »
 
dinsdag 08 november 2016

Terugblik Excursie Champost

Circa 30 ondernemers zijn op 11 oktober op excursie geweest. Er zijn diverse bedrijven bezocht en sprekers gehoord die nieuwe inzichten konden geven op het vlak van het afzetten van champost. Het paddenstoelenpact en LTO vakgroep paddenstoelen hebben deze dag georganiseerd.
 
Rheinische Pilz Zentrale
Er is een bezoek gebracht bij Rheinische Pilz Zentrale in Geldern. Patrick Deckers en Peter Heesen hebben het bedrijf laten zien. RHZP heeft diverse locaties in Duitsland. Wekelijks worden hier 350 ton witte en bruine champignons geproduceerd op  meer dan 58.000 m2. Zij zijn samen met  3 andere bedrijven marktleider in de productie van champignons. Klanten zijn onder andere REWE, EDEKA, LIDL en Aldi. Het bedrijf heeft veel aandacht voor de wensen van de klant. Het moet van goede kwaliteit zijn! Een retailers, een nieuwe klant, verkoopt 30% meer producten wanneer ze van goede kwaliteit zijn. Het is van belang dat de klant tevreden is en het product nog een keer koopt. RHPZ sproeit bijvoorbeeld niet op de eerste vlucht, ze telen redelijk droog en ruwen de dekaarde op.

Nederlandse ondernemers staan in Duitsland bekend om hun kennis, maar staan niet bekend om een goede kwaliteit. Na Duitsland en Polen komt Nederland op de derde plaats. Wel staat Nederland bekend om de lage prijs van de producten. Judith Zengers, organisator excursie en betrokken bij Paddenstoelenpact, is van mening dat het van belang is om een kwalitatief goed product te produceren. Dat betekent dat bepaalde teeltmaatregelen overwogen zouden moeten worden. Het onderscheiden op prijs alleen is een doodlopende weg. Hiermee kan ook het imago van de Nederlandse paddenstoel verbeteren. Er zou samenwerking moeten worden gezocht bij de afzet van producten. Hiermee kan de negatieve prijsspiraal worden onderbroken.
 
Volgens Patrick Deckers zal de regelgeving en handhaving rondom de afzet in champost in Duitsland aangescherpt worden. Naar verwachting gaat er volgend jaar een uitrijverbod in. Voor de ‘rode gebieden’ (bij de grens van Nederland) zal er een uitrijverbod gelden van 10 tot 12 weken en voor de ‘groene gebieden’ zal er een uitrijverbod gaan gelden van 3 tot 4 weken. RHPZ heeft een installatie staan om
de champost te drogen. Vooralsnog kan deze financieel niet uit. RHPZ heeft wel een grote opslag met een weegbrug gerealiseerd. Op deze manier is men flexibel in de afzet en kan men in de toekomst anticiperen op het uitrijverbod. Patrick geeft aan dat Duitse boeren doodgestoomde champost willen met dekaarde. In Duitsland is het wettelijk verboden champost uit te rijden wat niet is doodgestoomd. De handhaving hieromtrent zal worden aangescherpt.
 
Upcycle, Pieter van den Boomen
Familie van den Boomen heeft samen met Emons een installatie ontwikkeld die natte biomassa omzet tot droge biomassa en warmte. Bij het bezoek wordt net een tunnel leeggemaakt. Hierbij wordt de dekaarde gescheiden. De champost zonder dekaarde wordt vervolgens gemengd met o.a. dierlijke mest. Het bijmengen is van belang om de juiste warmte te krijgen bij het proces van composteren, maar is ook van belang
om een nutrientrijk eindproduct te krijgen. Dit product kent een afzetmarkt met een straal groter dan de normale 400 km.

De mix wordt vervolgens in een tunnel gebracht. Via hele kleine buisjes wordt lucht van 45 graden onder hoge druk in de mix geblazen. Dit zorgt ervoor dat de mix droogt en dat warmte ontstaat. De temperatuur stijgt tot 70 a 80 graden. Vanaf 37 graden wordt de warme lucht via een warmtewisselaar omgezet tot warm water. Op dit moment wordt 2,4 megawatta warmte geproduceerd. De helft van deze warmte hergebruikt in de Upcycle installatie en in de kwekerij. Vanaf 2018 zal de warmte ook worden gebruikt voor naastliggende aspergebedden.
 
’t Voske, Arjan Heeren
We bezoeken kwekerij 't Voske van Arjan Heeren. Hij heeft samen met zijn buurman een energie bedrijf waarbij middels thermische conversie van biomassa, energie wordt opgewekt. Het betreft ketels voor de verbranding van houtpellets. De komende weken zullen ook de laatste verwarmings-/koelbuizen in de isolatie gaan, waarna gestart kan worden met het opleveringsproces. Deze installatie  produceert elektriciteit,
warmte, koude en lage druk stoom. Hiermee kan de totale kwekerij en een naastgelegen tuinbouwkas van energie worden voorzien, afgezien nog van de andere afnemers die in de nabije toekomst aangesloten worden.
 
Naast een biomassa-verbrandingsinstallatie is het plan om een installatie te realiseren, waarmee champost  via een eigen methode gekorreld wordt. Op korte termijn hoopt Arjan de eerste champost hier te verwaarden naar een luxe voedingskorrel die als bodemverbeteraar dient voor diverse gewassen. De opschaalbaarheid van dit proces zal bekeken worden, waarbij tevens de waarde in de markt onderzocht wordt.
 
Het verwaarden van champost tot korrels heeft als voordeel dat opslag van champost mogelijk is, dat transportbewegingen worden gereduceerd, transportgewicht lager is,  en er mogelijk een internationaal te vermarkten product ontstaat. Uiteraard moet de productie van korrels ook leiden tot lagere kosten voor de afzet van champost. Korrels zijn een hoogwaardige en duurzame grondverbeteraar. Zeker als de korrels per gewas op maat worden gemaakt met de juiste voedingsstoffen per gewas.
 
Gerard Sikes, Peter Oei en Rien van der Maas
Bij het diner komen Peter Oei, Gerard Sikes en Rien van der Maas aan het woord. Op het gebied van champostverwerking zijn de afgelopen jaren een groot aantal experimenten uitgevoerd. In het algemeen kan gesteld worden dat er zeker alternatieven mogelijk zijn, maar dat schaalgrootte eerder met bulktoepassingen mogelijk is en hoogwaardige toepassingen op kleinere schaal zullen plaatsvinden.
 
Peter Oei van ECO Consult toonde verschillende toepassingen en besprak de mogelijkheden. Zijn visie is dat de meeste waarde toegevoegd kan worden als de champost gescheiden is in dekaarde en de onderliggende compost. Gerard Sikes heeft het scheiden van dekaarde opgepakt. Gerard merkt op dat veel meer ondernemers dit zouden moeten doen. Het is een oplossing om champost uit de markt te halen en draagt dus bij aan de problematiek. Dekaarde telt maar voor 5% mee en heeft de AA-status.
 
Een bouwmateriaal maken van champost is volgens Peter technisch mogelijk door droging en menging met UHF lijmen. De technische eigenschappen van de plaat zijn echter slechter dan die van platen gemaakt uit houtsnippers. Papier is een andere route: de helft van de compost bevat voldoende vezels voor karton en er zijn proeven gedaan waaruit dat blijkt. De overige 50% wordt dan echter bedrijfsafval met nog hogere verwerkingskosten.
 
Het hergebruik van de dekaarde is in principe goed mogelijk, zelfs binnen de champignonsector. Na het pasteuriseren kan er 35 – 50% bijgemengd worden zonder opbrengstverlies. De huidige praktijk is hergebruik van de dekaarde in de tuinbouw, met name de chrysanten. Andere toepassingen die getest zijn waren bodemverbeterende en ziektewerende eigenschappen vermarkten, zoals reductie van de ziekte Knolvoet bij koolzaad.
 
Pelletiseren van de compost blijkt mogelijk mits de champost voldoende teruggedroogd is, maar de energiewaarde is lager dan die van houtpellets en de energiekosten voor het drogen en pelletiseren zijn hoog.
 
Een andere mogelijkheid is vergassen, daarbij bleek een Indiase technologie niet functioneel (vanwege sintering) maar een vergassings initiatief in Moerdijk op gedroogde champost lukte weer wel. Vergisten blijkt bijzonder weinig energie op te leveren, maar de enzymen in de champost kunnen we de afbraak van andere covergistingsproducten bevorderen.
 
Een andere route is uitwassen van de champost: dan is het mogelijk veel meer champost per hectare uit te rijden en het organische stofgehalte in de bodem te verhogen. De uitgespoelde voedingsstoffen moeten dan wel verwerkt worden, bijvoorbeeld door algen te kweken.
 
Rien van der Maas licht toe op welke manier fosfaat wordt onttrokken uit champost zonder dekaarde. De resultaten uit de laatste proeven zorgden voor 70% fosfaat-extractie. Het eindgehalte was daarmee 1.0 kg P2O5/ton. Op dit moment worden diverse proeven gedaan met fosfaatarme champost op diverse gronden zoals klei, zand, duin en met verschillende gewassen zoals hyacint, perenbomen en akkerbouwgewassen.   
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA