« afbeelding 1 van 1 »
 
vrijdag 27 maart 2015

Toekomst agenda

Het paddenstoelencluster Maasdriel is voor de regio van grote sociaaleconomische betekenis.
Het dankt deze positie aan een aantal sterktes, zoals de schaalgrootte, de breedte van het productassortiment en de aanwezigheid van alle schakels in de keten. Naar de toekomst toe liggen er voldoende kansen om de positie verder te versterken,
onder andere door een intensievere product- en marktontwikkeling, door automatisering en teelttechniek en door het leren van en samenwerken met andere sectoren. Maar het cluster staat ook voor een aantal belangrijke uitdagingen. Onder andere het versterken van de afzet en ketensamenwerking, het opvoeren van de samenwerking met elkaar en met de overheid en het op peil houden van het aantal bedrijven en de omvang c.q. kritische massa van het cluster.
Tot slot heeft het cluster te maken met enkele bedreigingen zoals de toenemende concurrentie uit het buitenland, de ontwikkeling naar local for local en te weinig aandacht voor promotie, onderzoek en innovatie.

Op basis van bovenstaande positie en te verwachten ontwikkelingen is het van belang dat er komende jaren aandacht is voor
1. Het versterken van de markt- en afzetpositie;
2. het intensiveren van (de aandacht voor) onderzoek, innovatie en kennisuitwisseling en
3. het verbeteren van de bedrijfsstructuur, de zichtbaarheid en de positionering van het cluster.
Bij de uitvoering zijn de volgende punten van belang: rendement blijft de basis, een goede samenwerking met elkaar, met burgers, overheden en onderzoek en voldoende financieringsmogelijkheden. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA