« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 06 September 2017

Verplaatsingsregeling tuinbouw per half september weer open

Naar alle waarschijnlijkheid gaat de Verplaatsingsregeling voor de tuinbouw medio september 2017 weer open. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief in september is het besluit nog niet officieel genomen door de provincie. Wij vinden het echter belangrijk om u al tijdig op de hoogte te stellen van dit voornemen. Het definitieve besluit van de provincie kan dus nog anders zijn.  
 
Wat houdt de Verplaatsingsregeling in?
 De Verplaatsingsregeling is een subsidieregeling voor glastuinders die naar een intensiveringsgebied (IG) willen verplaatsen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid oude kassen die zij laten slopen. Nieuw is dat nu ook de sloop van paddenstoelencellen subsidie oplevert. De regeling is in principe ‘stapelbaar’ met andere (subsidie)regelingen, zoals bijvoorbeeld VAB (Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing) en die voor asbest saneren.
 
Als u eigenaar bent van (een) paddenstoelen cel(len) en u die aan wilt bieden om door een investerende glastuinder zogenaamd ‘gesprokkeld’ te worden, dan adviseren wij u om dat kenbaar te maken via de website www.tuinbouwgelderland.nl. Daar kunt u zelf uw aanbod invullen. Ook zijn er diverse adviseurs in de regio actief bij wie u het aanbod kenbaar kunt maken. Zij kunnen u ook helpen om een goede ‘sprokkelovereenkomst te maken tussen u en de investerende glastuinder. In die overeenkomst spreekt u af wie de sloop regelt en welke financiële afspraken u onderling maakt. Voor meer info kunt u terrecht bij stuurgroeplid Peter van der Werf

NB: Wilt u in aanmerking komen voor de Verplaatsingsregeling, tezamen met de VAB regeling? Dan is het in het kader van de doelstellingen uit de VAB regeling niet mogelijk om het paddenstoelbedrijf te behouden, voor bijvoorbeeld opslagruimte. Wel kunt u een woning realiseren op deze vrijgekomen grond.
 
Investeringsondersteuning
 Het is dus helaas niet zo dat de regeling ook geldt voor paddenstoelenkwekers die willen investeren in een IG. We hebben het dus enkel over de sloop van oude paddenstoelencellen. Wel wil de provincie zich buigen of er eventueel maatwerk mogelijk is voor paddenstoelenkwekers die willen investeren in IG’s. Wilt u daar meer informatie over, neem dan op korte termijn contact op met het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) via info@phtb.nl of met peter@fidusadvies.nl 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA