Projecten
 
Valorisatie Champost
Champost is een restproduct uit de paddenstoelenteelt en is voor veel ondernemers op dit moment een kostenpost. Naast het feit dat hergebruik van grondstoffen past binnen de biobased economy en goed is voor het milieu is het verwaarden van champost van economisch belang voor ondernemers.... » lees meer
Fair Produce
Het project Fair Produce heeft als doelstelling de arbeidsvoorwaarden te borgen en certificeren en zorg te dragen voor een veilige en adequate huisvesting voor de MOE-landers. ... » lees meer
Plukrobot

De champignonsector staat voor de uitdaging te kunnen concurreren met het buitenland waar de kostprijs met name als gevolg van lage arbeidskosten veel lager ligt. Op dit moment bepalen arbeidskosten circa 50% van de productiekosten. Besparingen op deze kostenpost betekenen een directe verbetering van de concurrentiepositie van de sector.

... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Fair Produce

Het project Fair Produce heeft als doelstelling de arbeidsvoorwaarden te borgen en certificeren en zorg te dragen voor een veilige en adequate huisvesting voor de MOE-landers. Het pact kan aandacht vragen om een win-win oplossing te zoeken voor het terugbrengen van controle en
handhaving door verschillende partijen. Ondernemers zullen geïnformeerd worden over het huisvestingsbeleid.

Voor meer informatie zie http://www.fairproduce.nl/ 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA