Projecten
 
Valorisatie Champost
Champost is een restproduct uit de paddenstoelenteelt en is voor veel ondernemers op dit moment een kostenpost. Naast het feit dat hergebruik van grondstoffen past binnen de biobased economy en goed is voor het milieu is het verwaarden van champost van economisch belang voor ondernemers.... » lees meer
Fair Produce
Het project Fair Produce heeft als doelstelling de arbeidsvoorwaarden te borgen en certificeren en zorg te dragen voor een veilige en adequate huisvesting voor de MOE-landers. ... » lees meer
Plukrobot

De champignonsector staat voor de uitdaging te kunnen concurreren met het buitenland waar de kostprijs met name als gevolg van lage arbeidskosten veel lager ligt. Op dit moment bepalen arbeidskosten circa 50% van de productiekosten. Besparingen op deze kostenpost betekenen een directe verbetering van de concurrentiepositie van de sector.

... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Valorisatie Champost

Champost is een restproduct uit de paddenstoelenteelt en is voor veel ondernemers op dit moment een kostenpost. Naast het feit dat hergebruik van grondstoffen past binnen de biobased economy en goed is voor het milieu is het verwaarden van champost van economisch belang voor
ondernemers. Er zijn diverse initiatieven in Nederland over het verwaarden van champost. Eén van de projecten vanuit het ondernemersinitiatief betreft het project ‘valorisatie champost’.

Doel: Het verder ontwikkelen van een bestaande techniek voor het scheiden van champost in fosfaatarme champost en een fosfaatextract zodanig dat het extract kan worden gebruikt voor fosfaatmeststofproductie en de fosfaatarme champost geschikt is voor isolatie van perenonderstammen in de winter en voor bodemverbetering in de tuinbouw en op zandgronden. In dezelfde onderzoeksopzet zal ook stikstof als tweede prioriteit worden gescheiden. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA