Betrokken organisaties

Binnen het paddenstoelenpact zijn vele verschillende organisaties en ondernemers actief. De organisaties die een rol spelen bij dit pact worden hier kort beschreven.

Greenport Gelderland

Het paddenstoelenpact maakt deel uit van Greenport Gelderland. Greenport Gelderland is een samenwerkingsverband tussen verschillende tuinbouwdiciplines in Gelderland en functioneerd als koepelorganisatie voor de aangesloten pacten (Fruitpact, Laanboompact, Glastuinbouwpact Bommelerwaard, Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen en Paddenstoelenpact).

ZLTO

ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigt ZLTO 16.000 leden, die ondersteund worden bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. Dat doen we zeer betrokken en professioneel, zowel in de vorm van belangenbehartiging en het opzetten van projecten als van individueel advies. Daarnaast participeren we in strategische activiteiten en innovaties binnen de food- en agrisector die van meerwaarde zijn voor de (toekomstige) marktpositie van onze leden. We zijn een vereniging met agrarische ondernemers als bestuurders, georganiseerd vanuit lokale betrokkenheid.  We hebben dan ook altijd oog voor leden die tijdelijk extra aandacht nodig hebben. Verder dagen we onze leden voortdurend uit om alert te blijven en goed in te spelen op de veranderende vragen van burger en consument. Hoofdonderwerpen op onze agenda zijn: gebiedsgerichte vernieuwing, versterking marktpositie, duurzaam ondernemen, realisatie kennisinfrastructuur en innovatie, arbeid en goed werkgeverschap en professionalisering van ondernemerschap. 

Rabobank

Rabobank Bommelerwaard brengt de passie van het ondernemen in de praktijk bij het paddenstoelenpact. Samen sterker is dan ook het uitgangspunt. De rabobank streeft naar een duurzame toekomst met gezond ondernemerschap, wat naadloos aansluit op de behoeften van het paddenstoelenpact.

Gemeente Maasdriel

De gemeente Maasdriel is de 3e regio in Nederland als het gaat om de paddenstoelenindustrie. Niet alleen de teler maar ook de hele keten is sterk vertegenwoordigd in Maasdriel. Omdat de sector zo belangrijk is voor de gemeente Maasdriel wordt er veel waarde gehecht aan samenwerking zodat de paddenstoelensector in Maasdriel behouden blijft en zich verder kan versterken en vernieuwen.

Fidus Advies

Fidus Advies is een voor de tuinbouw gespecialiseerde adviesorganisatie op het gebied van ondernemingsvraagstukken, zoals investeringen en financiering, aankoop en verkoop, verplaatsing of herstructurering van bedrijven. Met haar vestiging in de Bommelerwaard en specialisatie in de tuinbouw zijn zij voor veel ondernemers in de paddenstoelensector een belangrijke sparringpartner en vraagbaak. Deze positie brengt Fidus Advies ook in de gelegenheid praktijksignalen direct aan te dragen bij het Paddenstoelenpact.


Dankzij de betrokken inzet van de leden van de stuurgroep kan de aansturing van het Paddenstoelenpact rekenen op grote betrokkenheid vanuit diverse geledingen.


Peter de Vries (voorzitter Paddenstoelenpact) - wethouder gemeente Maasdriel
Jaap Breugem - directievoorzitter Rabobank Bommelerwaard
Ko Hooijmans - voorzitter (Z)LTO vakgroep Paddenstoelen
Peter van der Werf – partner bij Fidus Advies

Het programmamanagement wordt uitgevoerd door Henny van Gurp: Henny.van.gurp@zlto.nl of 06-21212453

(secretariële) ondersteuning door Tomas Ooijevaar en Antoine Miltenburg.
 
Het Paddenstoelenpact is onderdeel van de Greenport Gelderland en wordt mede mogelijk gemaakt door:

        


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA