Projecten
 
Champost als toegevoegde waarde voor de kringlooplandbouw

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn mogelijkheden voor een waardevollere toepassing van champost in de kringlooplandbouw onderzocht en in kaart gebracht. Champost is de verzamelnaam voor de reststroom uit de paddenstoelenteelt, samengesteld uit compost en dekaarde, die vrijkomt na de teelt van paddenstoelen. Uit de bedrijfskolom blijkt dat champost een zeer goede bodemverbeteraar is, onder andere door het hoge organische stofgehalte. Tevens laat het zien dat het een zeer hygiënisch product is en toont het aan dat champost een positieve bijdrage kan leveren aan de kringlooplandbouw.

... » lees meer
Authentieke verpakking

Dick Veerman zei in 2019 tijdens de zomerbijeenkomst van het Paddenstoelenpact "Het is tijd om te leren van sectoren die de stap naar diversificatie en premium reeds hebben gemaakt. Dit moet leiden tot een premium paddenstoel, waar de telers invloed hebben op de prijsstelling en hen onderscheidt van de wereldmarkt”. Maasland Champignons sprong erop in met een andere verpakking, presentatie, en combinatie met andere producten.

... » lees meer
Succesvolle toepassing heating pipes op kwekerij

Succesvolle toepassing heating pipes op kwekerij

 

De toepassing van heating pipes als systeem op een paddenstoelenbedrijf blijkt erg interessant. Vandaar dat we aan de slag zijn gegaan om het heating pipes systeem optimaal te integreren in de bedrijfsvoering van het paddenstoelenbedrijf.

Een optimaliseringsslag door verdere data-analyse en inzicht in processen en verklaren van reacties voortkomend uit deze processen. Tijdens het traject is ook TNO aangehaakt om data te doorgronden en te kijken naar de combi met warmteopslagbatterijen in de toekomst. Het hele rapport leest u hier.

... » lees meer
Gesneden kruiden vertical farming in champignoncel
vanaf mei in uitvoering

Berjelle van Namen uit Hoenzadriel en eigenaar van Van Namen Specialties, werkt aan een bijzonder teeltsysteem met kruiden in een champignoncel. Zoals hij zelf omschrijft "Het heeft toevallig in ons geval half om half een link met de champignonsector, hoewel vertical farming toch een teeltmethode apart is”. Vertical farming is het kweken van bladgroenten in een geconditioneerde ruimte, waar de teeltlagen boven elkaar gestapeld zijn. De groenten worden met speciaal LED-licht belicht voor de groei. De vertical farm is gerealiseerd in 2 cellen in de champignonkwekerij. In die twee cellen kan er gevarieerd worden in klimaatomstandigheden en zodoende kan de kwaliteit beïnvloed worden. Vertical farming is goed toepasbaar in champignoncellen, omdat daar uiteraard ook in een geconditioneerde ruimte gewerkt wordt.
... » lees meer
Duurzame ergonomische en planet proof krattenlijn met ontnester van bakjes
Maasland Champignons investeert in een duurzame krattenlijn waarbij volautomatisch en ergonomisch de blauwe bakjes (recyclebaar PET materiaal) in blauwe kratjes worden gezet. Dit gaat gebeuren via een ontnester. De lijn wordt gebruik voor gebruikte kratjes die gewassen worden en gedroogd. Dus duurzaam materiaalgebruik en geen wegwerpcultuur. De krattenlijn bestaat volledig uit RVS en gaat voldoen aan de hoogste eisen en is planet proof op gebied van certificering in de voedselverwerkende branche.... » lees meer
Champost als bodemverbeteraar en alternatieve oplossingen
Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar toepassingsrichtingen voor de componenten compost en dekaarde. De onderzochte richtingen zijn:... » lees meer
Versterken afzetpositie paddenstoelen door premium product

Het vertrekpunt van deze haalbaarheidsstudie was dat champignons nu als commodity behandeld worden en telers prijsnemers zijn, niet prijszetters voor hun eigen product. Er wordt geklaagd over de lage prijzen die supermarkten betalen (70-90% van de Nederlandse afzet), maar dit resulteert tot op heden enkel in een lobby actie bij de retailers voor betere prijzen. Daarom het idee om de champignon uit de Bommelerwaard op enige wijze onderscheidend te maken van de rest. De learnings van deze haalbaarheidsstudie:

 

... » lees meer
Haalbaarheid dekaarde scheiden

Om tot een heldere afweging te komen tussen enerzijds de voordelen en anderzijds de nadelen van het scheiden van dekaarde op verschillende niveaus is voor de groep telers uit de Bommelerwaard de volgende hoofdvraag geformuleerd:


"Biedt het scheiden van dekaarde bij de afvoer van champost een toegevoegde waarde voor de teelt van champignons in de regio Maasdriel?’’


... » lees meer
Met heating pipes richting een klimaatneutrale paddenstoelenkwekerij
Bij Maasland Champignons is een nieuwe innovatie met heating pipes ontwikkeld én geïntegreerd in een huidige paddenstoelenkwekerij. Het betreft een innovatieve toepassing en er is onderzoeksexpertise bijgehaald om de mogelijkheden van heating pipes te onderzoeken. Daarbij stond voorop dat het een systeem moest zijn wat duurzaam is qua levensduur en onderhoud. Daarnaast mag het de omgeving niet belasten ... » lees meer
Haalbaarheidsstudie: Versterken afzetpositie paddenstoelen door ontwikkeling van een premium product

"In een duur land moet je dure dingen maken” – Rob Baan

... » lees meer
Quickscan Omzetting van Champost in energie
Doel van deze Quickscan is om de technische mogelijkheden voor de omzetting van champost in energie uit te werken en een ruwe inschatting te maken van de economie.Het lijkt mogelijk om de organische fractie van champost om te zetten in energie. Omdat dit duurzame energie betreft kan dit waarschijnlijk in aanmerking komen voor SDE+ subsidie.Afhankelijk van de techniek is daar een bestaande categorie voor beschikbaar of zal er een nieuwe categorie moeten worden aangevraagd. Met SDE+ subsidie is een rendabele business case denkbaar. Belangrijk is daarbij om het gebruik van nutriënten zoals de fosfor goed in het oog te houden omdat dit voor de landbouw ook een belangrijk aspect is. Tenslotte is het op termijn denkbaar om ook de CO2 die vrijkomt te benutten voor de tuinbouwsector. De quickscan richt zich op 3 aspecten:
• Geschikte technologieën (verbranding, vergisting, pyrolyse, vergassing)
• Regelgeving
• Globale inschatting economie
De quickscan zal worden uitgevoerd door ondernemers uit het Paddenstoelenpact en BlueTerra. ... » lees meer
a million friends in dekaarde

Hier werken ondernemers met Stichting Eco consult en INAGRO  aan een nieuw soort bodemverbeteraar die zich richt op het weerbaarder maken van het mycelium,het substraat en de dekaarde waarop onze mooie paddenstoelen gekweekt wordt. Om dit te bereiken zijn er in het laboratorium van Pilzforum meer dan 600 verschillende bacteriestammen getest.

Hier werken ondernemers met Stichting Eco consult en INAGRO  aan een nieuw soort bodemverbeteraar die zich richt op het weerbaarder maken van het mycelium,het substraat en de dekaarde waarop onze mooie paddenstoelen gekweekt wordt. Om dit te bereiken zijn er in het laboratorium van Pilzforum meer dan 600 verschillende bacteriestammen getest.

 

Stichting Eco consult heeft een viertal stammen geselecteerd op veiligheid en stabiliteit die een sterke ziekte remmende werking vertoonde in lab en veldproeven tegen voorkomende ziektes.Voor dit viertal is er een pilot gedaan om gevriesdroogd bacteriepoeder te maken. Dit poeder wordt toegevoegd aan het gietwater in de eerste dagen van de teelt en creëert zo een beschermend milieu waar de paddenstoelen zich veilig en schoon kunnen ontwikkelen.Hier testen we het effect van drie rassen ‘goede’ bacteriën (A million friends) Bacillus subtilis op spinnenwebschimmel in een gecontroleerde omgeving. 

 

Bacteriële reiniger
Ziekteverwekkers hechten zich graag aan organisch materiaal op de vloeren, machines en gereedschappen en ziektes kunnen zo worden geïntroduceerd in schone ruimtes.Door een beschermende laag bacteriën te gebruiken, verlaagt de teler de besmettingskansen. Hierbij profiteert de teler van het zogenaamde verdringingsproces.Behalve dat deze ‘goede’  bacteriën deze ziektes aanvallen, verdringen ze ook de ziektes door concurrentie op het gebied van ruimte en voeding.Door het behandelen van voedingsrijke risicogebieden zoals vloeren en afvoerbanden met een probiotisch schoonmaakmiddel kunnen deze voorzien worden van een beschermende laag ‘goede bacteriën terwijl het personeel en milieu er geen hinder van ondervindt.In dit project ontwikkelen we een systematiek voor de bacteriologische reiniger in een twee componenten systeem. We gaan grootschalig testen op minimaal twee bedrijven (handpluk en snijteelt) gedurende 1 jaar.

 

Kortom we ontwikkelen hier een "biostimulant” die de weerbaarheid van de teelt van paddenstoelen verhoogt met twee toepassingen: in dekaarde en als bacteriële reiniger
 


... » lees meer
Haalbaarheidsstudie: Versterken afzetpositie reststromen door toepassing van dekaarde

Veel onderzoek is de afgelopen jaren verricht naar de verwaarding van champost.
Daarin vormen de tegenstrijdige karakters van de compost en de dekaarde echter vaak een belemmering.


De afgelopen jaren is door diverse partijen gewerkt aan een machine waarmee bij het leegmaken van de cellen, de dekaardelaag van de compost kan worden ‘afgeschraapt’ door middel van een vijzel.


Bovendien heeft het Ministerie inmiddels in de meststoffenwet ook een onderscheid gemaakt tussen champost enerzijds en dekaarde en compost anderzijds.Hierbij is dekaarde gekwalificeerd als overige organische meststof. Op dit moment wordt de dekaardescheider vooral toegepast voor het leegmaken van grote champignonkwekerijen in Noord-Limburg; daar is het merendeel van dit type kwekerijen gevestigd.


In de Bommelerwaard komt dit maar moeilijk op gang. In deze haalbaarheidsstudie wordt inzicht verkregen in zowel de directe als indirecte voor- en nadelen van het gescheiden leegmaken en afvoeren van champost.

... » lees meer
Haalbaarheidsstudie: versterken marktpositie door aandacht voor inhoudsstoffen champignons

In een maatschappij die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt voor gezonde en goede voeding, geniet de champignon al geruime tijd veel aandacht.
Paddenstoelen bevatten aanzienlijk meer eiwitten dan groenten en kunnen daardoor zelfs als vleesvervanger dienen. Ze bevatten bovendien veel vezels, maar ook glucanen en antioxidanten en zelfs natuurlijke antibiotica.Wat ze niet veel bevatten zijn calorieën.

Jarno Goesten Champignons BV zal in samenwerking met afzetorganisatie The Greenery een haalbaarheidsstudie uitvoeren om champignons op de markt te brengen met een verhoogd gehalte aan gezonde inhoudsstoffen.

... » lees meer
Valorisatie Champost
Champost is een restproduct uit de paddenstoelenteelt en is voor veel ondernemers op dit moment een kostenpost. Naast het feit dat hergebruik van grondstoffen past binnen de biobased economy en goed is voor het milieu is het verwaarden van champost van economisch belang voor ondernemers.... » lees meer
Fair Produce
Het project Fair Produce heeft als doelstelling de arbeidsvoorwaarden te borgen en certificeren en zorg te dragen voor een veilige en adequate huisvesting voor de MOE-landers. ... » lees meer
Plukrobot

De champignonsector staat voor de uitdaging te kunnen concurreren met het buitenland waar de kostprijs met name als gevolg van lage arbeidskosten veel lager ligt. Op dit moment bepalen arbeidskosten circa 50% van de productiekosten. Besparingen op deze kostenpost betekenen een directe verbetering van de concurrentiepositie van de sector.

... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Van crisis naar weerbaar

En toen zat plotsklaps de veiling op slot. Jan Ekelmans van Kwekerij Sensation: "Winkels en grenzen gingen dicht en we gingen van een afzet van 50 duizend bloemen per dag naar 0.” In de eerste golf van de coronapandemie in 2020 werd het voor ondernemers in de (glas)tuinbouw mogelijk om gebruik te maken van een coach om de crisis goed te doorstaan. Jan maakte hier gebruik van. In april 2020 had hij geen idee wat hem te wachten stond. Nu, een jaar later, kijkt hij weer lachend naar de toekomt. "Ik heb veel meer rust, nu kan ik weer fluitend door”.

Jan Ekelmans startte in 1989 samen met zijn vader en broer een Chrysantenkwekerij. Dit doen ze in Tuil, destijds naast het glastuinbouwbedrijf van hun vader die er inmiddels mee gestopt is. Chrysantenkwekerij Sensation is een echte voorloper. Jan en zijn team zijn niet vies van het kweken van nieuwe rassen en ook als het gaat om duurzame investeringen kijken ze vooruit en zoeken ze naar mogelijkheden. Met zo’n 12 mensen voorzien zij Nederland, maar ook veel Oostblok landen, het hele jaar door van Chrysanten. Al liep het contact met de bank soms wat stroef , tot 16 maart 2020 leek kwekerij Sensation een vooruitstrevend en goedlopend bedrijf.

Toen de veiling dicht ging had Jan direct door dat het menens was. "De dagen erna werden elke dag alle bloemen weggegooid. We mochten ze niet meer naar de veilig te brengen, je moest ze direct op het bedrijf vernietigen." Op dat moment was het volgens Jan een kwestie van rondvragen, hopend op meer duidelijkheid en proberen de kosten zoveel mogelijk te drukken. "LTO kwam al snel met voorzetjes en formulieren die ondernemers konden gebruiken om bij de bank mee aan te kloppen”. Jan gebruikte deze, maar hoorde na 3 dagen dat zijn berekening opnieuw gedaan moest worden, dit keer met een externe partij.

Jan benaderde daarom een oude bekende, relatiemanager Mike Aldewereld van ABAB Accountants en Adviseurs, en kwam zo in contact met René Boots. René, heeft net als Mike ook bij een bank gewerkt, maar is nu senior bedrijfsadviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs. Samen gingen ze aan de slag: scenario’s werden beschreven en doorberekend. Daar waar René en Mike van menig waren dat Kwekerij Sensation een sterk bedrijf was, zat de huisbank van toen op een ander spoor. "Eigenlijk vertelden ze ons dat ze geen toekomst meer zagen in het bedrijf.” Dit was volgens René dan ook de reden om de situatie eens door een andere bank te laten beoordelen. Een andere grootbank kwam langs en zag wel perspectief en mogelijkheden.

Als het gaat om banken is de grootste les die Jan trekt uit het coachtingstraject dat je op tijd bij specialisten moet aanhaken. "Om geloofwaardig over te komen bij een bank, moet je externe mensen inschakelen”. Ondanks dat stimuleert ABAB Accountants en Adviseurs ondernemers om zelf in actie te komen om inzicht te creëren. Wel realiseren ook zij zich dat de bank ondernemers serieuzer neemt als deskundige partijen worden aangehaakt. Een goede samenwerking tussen alle partijen geeft vertrouwen.

Niet alleen de switch van bank heeft dit bedrijf weerbaarder gemaakt. Ook het feit dat er opnieuw gekeken is naar de aansprakelijkheid, de rechtsvorm van het bedrijf. Voorheen waren Jan en zijn broer met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. "Nu is het beter geregeld. Als het economisch niet goed gaat of er ontstaan crisis zoals nu, dan hoef je je privé minder zorgen te maken. Je kunt dan in meer rust beslissingen nemen, anders speelt er toch door je hoofd dat je op straat kan komen te staan”.

Dit coaching traject – via Greenport Gelderland - maakte duidelijk verschil: ondanks de coronacrisis is de financiële weerbaarheid van Kwekerij Sensation verbeterd. Jan: "Ik ervaar veel minder spanning. Als er nu wat is, denk ik, dat komt wel goed”. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA