Projecten
 
Champost als toegevoegde waarde voor de kringlooplandbouw

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn mogelijkheden voor een waardevollere toepassing van champost in de kringlooplandbouw onderzocht en in kaart gebracht. Champost is de verzamelnaam voor de reststroom uit de paddenstoelenteelt, samengesteld uit compost en dekaarde, die vrijkomt na de teelt van paddenstoelen. Uit de bedrijfskolom blijkt dat champost een zeer goede bodemverbeteraar is, onder andere door het hoge organische stofgehalte. Tevens laat het zien dat het een zeer hygiënisch product is en toont het aan dat champost een positieve bijdrage kan leveren aan de kringlooplandbouw.

... » lees meer
Authentieke verpakking

Dick Veerman zei in 2019 tijdens de zomerbijeenkomst van het Paddenstoelenpact "Het is tijd om te leren van sectoren die de stap naar diversificatie en premium reeds hebben gemaakt. Dit moet leiden tot een premium paddenstoel, waar de telers invloed hebben op de prijsstelling en hen onderscheidt van de wereldmarkt”. Maasland Champignons sprong erop in met een andere verpakking, presentatie, en combinatie met andere producten.

... » lees meer
Succesvolle toepassing heating pipes op kwekerij

Succesvolle toepassing heating pipes op kwekerij

 

De toepassing van heating pipes als systeem op een paddenstoelenbedrijf blijkt erg interessant. Vandaar dat we aan de slag zijn gegaan om het heating pipes systeem optimaal te integreren in de bedrijfsvoering van het paddenstoelenbedrijf.

Een optimaliseringsslag door verdere data-analyse en inzicht in processen en verklaren van reacties voortkomend uit deze processen. Tijdens het traject is ook TNO aangehaakt om data te doorgronden en te kijken naar de combi met warmteopslagbatterijen in de toekomst. Het hele rapport leest u hier.

... » lees meer
Gesneden kruiden vertical farming in champignoncel
vanaf mei in uitvoering

Berjelle van Namen uit Hoenzadriel en eigenaar van Van Namen Specialties, werkt aan een bijzonder teeltsysteem met kruiden in een champignoncel. Zoals hij zelf omschrijft "Het heeft toevallig in ons geval half om half een link met de champignonsector, hoewel vertical farming toch een teeltmethode apart is”. Vertical farming is het kweken van bladgroenten in een geconditioneerde ruimte, waar de teeltlagen boven elkaar gestapeld zijn. De groenten worden met speciaal LED-licht belicht voor de groei. De vertical farm is gerealiseerd in 2 cellen in de champignonkwekerij. In die twee cellen kan er gevarieerd worden in klimaatomstandigheden en zodoende kan de kwaliteit beïnvloed worden. Vertical farming is goed toepasbaar in champignoncellen, omdat daar uiteraard ook in een geconditioneerde ruimte gewerkt wordt.
... » lees meer
Duurzame ergonomische en planet proof krattenlijn met ontnester van bakjes
Maasland Champignons investeert in een duurzame krattenlijn waarbij volautomatisch en ergonomisch de blauwe bakjes (recyclebaar PET materiaal) in blauwe kratjes worden gezet. Dit gaat gebeuren via een ontnester. De lijn wordt gebruik voor gebruikte kratjes die gewassen worden en gedroogd. Dus duurzaam materiaalgebruik en geen wegwerpcultuur. De krattenlijn bestaat volledig uit RVS en gaat voldoen aan de hoogste eisen en is planet proof op gebied van certificering in de voedselverwerkende branche.... » lees meer
Champost als bodemverbeteraar en alternatieve oplossingen
Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar toepassingsrichtingen voor de componenten compost en dekaarde. De onderzochte richtingen zijn:... » lees meer
Versterken afzetpositie paddenstoelen door premium product

Het vertrekpunt van deze haalbaarheidsstudie was dat champignons nu als commodity behandeld worden en telers prijsnemers zijn, niet prijszetters voor hun eigen product. Er wordt geklaagd over de lage prijzen die supermarkten betalen (70-90% van de Nederlandse afzet), maar dit resulteert tot op heden enkel in een lobby actie bij de retailers voor betere prijzen. Daarom het idee om de champignon uit de Bommelerwaard op enige wijze onderscheidend te maken van de rest. De learnings van deze haalbaarheidsstudie:

 

... » lees meer
Haalbaarheid dekaarde scheiden

Om tot een heldere afweging te komen tussen enerzijds de voordelen en anderzijds de nadelen van het scheiden van dekaarde op verschillende niveaus is voor de groep telers uit de Bommelerwaard de volgende hoofdvraag geformuleerd:


"Biedt het scheiden van dekaarde bij de afvoer van champost een toegevoegde waarde voor de teelt van champignons in de regio Maasdriel?’’


... » lees meer
Met heating pipes richting een klimaatneutrale paddenstoelenkwekerij
Bij Maasland Champignons is een nieuwe innovatie met heating pipes ontwikkeld én geïntegreerd in een huidige paddenstoelenkwekerij. Het betreft een innovatieve toepassing en er is onderzoeksexpertise bijgehaald om de mogelijkheden van heating pipes te onderzoeken. Daarbij stond voorop dat het een systeem moest zijn wat duurzaam is qua levensduur en onderhoud. Daarnaast mag het de omgeving niet belasten ... » lees meer
Haalbaarheidsstudie: Versterken afzetpositie paddenstoelen door ontwikkeling van een premium product

"In een duur land moet je dure dingen maken” – Rob Baan

... » lees meer
Quickscan Omzetting van Champost in energie
Doel van deze Quickscan is om de technische mogelijkheden voor de omzetting van champost in energie uit te werken en een ruwe inschatting te maken van de economie.Het lijkt mogelijk om de organische fractie van champost om te zetten in energie. Omdat dit duurzame energie betreft kan dit waarschijnlijk in aanmerking komen voor SDE+ subsidie.Afhankelijk van de techniek is daar een bestaande categorie voor beschikbaar of zal er een nieuwe categorie moeten worden aangevraagd. Met SDE+ subsidie is een rendabele business case denkbaar. Belangrijk is daarbij om het gebruik van nutriënten zoals de fosfor goed in het oog te houden omdat dit voor de landbouw ook een belangrijk aspect is. Tenslotte is het op termijn denkbaar om ook de CO2 die vrijkomt te benutten voor de tuinbouwsector. De quickscan richt zich op 3 aspecten:
• Geschikte technologieën (verbranding, vergisting, pyrolyse, vergassing)
• Regelgeving
• Globale inschatting economie
De quickscan zal worden uitgevoerd door ondernemers uit het Paddenstoelenpact en BlueTerra. ... » lees meer
a million friends in dekaarde

Hier werken ondernemers met Stichting Eco consult en INAGRO  aan een nieuw soort bodemverbeteraar die zich richt op het weerbaarder maken van het mycelium,het substraat en de dekaarde waarop onze mooie paddenstoelen gekweekt wordt. Om dit te bereiken zijn er in het laboratorium van Pilzforum meer dan 600 verschillende bacteriestammen getest.

Hier werken ondernemers met Stichting Eco consult en INAGRO  aan een nieuw soort bodemverbeteraar die zich richt op het weerbaarder maken van het mycelium,het substraat en de dekaarde waarop onze mooie paddenstoelen gekweekt wordt. Om dit te bereiken zijn er in het laboratorium van Pilzforum meer dan 600 verschillende bacteriestammen getest.

 

Stichting Eco consult heeft een viertal stammen geselecteerd op veiligheid en stabiliteit die een sterke ziekte remmende werking vertoonde in lab en veldproeven tegen voorkomende ziektes.Voor dit viertal is er een pilot gedaan om gevriesdroogd bacteriepoeder te maken. Dit poeder wordt toegevoegd aan het gietwater in de eerste dagen van de teelt en creëert zo een beschermend milieu waar de paddenstoelen zich veilig en schoon kunnen ontwikkelen.Hier testen we het effect van drie rassen ‘goede’ bacteriën (A million friends) Bacillus subtilis op spinnenwebschimmel in een gecontroleerde omgeving. 

 

Bacteriële reiniger
Ziekteverwekkers hechten zich graag aan organisch materiaal op de vloeren, machines en gereedschappen en ziektes kunnen zo worden geïntroduceerd in schone ruimtes.Door een beschermende laag bacteriën te gebruiken, verlaagt de teler de besmettingskansen. Hierbij profiteert de teler van het zogenaamde verdringingsproces.Behalve dat deze ‘goede’  bacteriën deze ziektes aanvallen, verdringen ze ook de ziektes door concurrentie op het gebied van ruimte en voeding.Door het behandelen van voedingsrijke risicogebieden zoals vloeren en afvoerbanden met een probiotisch schoonmaakmiddel kunnen deze voorzien worden van een beschermende laag ‘goede bacteriën terwijl het personeel en milieu er geen hinder van ondervindt.In dit project ontwikkelen we een systematiek voor de bacteriologische reiniger in een twee componenten systeem. We gaan grootschalig testen op minimaal twee bedrijven (handpluk en snijteelt) gedurende 1 jaar.

 

Kortom we ontwikkelen hier een "biostimulant” die de weerbaarheid van de teelt van paddenstoelen verhoogt met twee toepassingen: in dekaarde en als bacteriële reiniger
 


... » lees meer
Haalbaarheidsstudie: Versterken afzetpositie reststromen door toepassing van dekaarde

Veel onderzoek is de afgelopen jaren verricht naar de verwaarding van champost.
Daarin vormen de tegenstrijdige karakters van de compost en de dekaarde echter vaak een belemmering.


De afgelopen jaren is door diverse partijen gewerkt aan een machine waarmee bij het leegmaken van de cellen, de dekaardelaag van de compost kan worden ‘afgeschraapt’ door middel van een vijzel.


Bovendien heeft het Ministerie inmiddels in de meststoffenwet ook een onderscheid gemaakt tussen champost enerzijds en dekaarde en compost anderzijds.Hierbij is dekaarde gekwalificeerd als overige organische meststof. Op dit moment wordt de dekaardescheider vooral toegepast voor het leegmaken van grote champignonkwekerijen in Noord-Limburg; daar is het merendeel van dit type kwekerijen gevestigd.


In de Bommelerwaard komt dit maar moeilijk op gang. In deze haalbaarheidsstudie wordt inzicht verkregen in zowel de directe als indirecte voor- en nadelen van het gescheiden leegmaken en afvoeren van champost.

... » lees meer
Haalbaarheidsstudie: versterken marktpositie door aandacht voor inhoudsstoffen champignons

In een maatschappij die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt voor gezonde en goede voeding, geniet de champignon al geruime tijd veel aandacht.
Paddenstoelen bevatten aanzienlijk meer eiwitten dan groenten en kunnen daardoor zelfs als vleesvervanger dienen. Ze bevatten bovendien veel vezels, maar ook glucanen en antioxidanten en zelfs natuurlijke antibiotica.Wat ze niet veel bevatten zijn calorieën.

Jarno Goesten Champignons BV zal in samenwerking met afzetorganisatie The Greenery een haalbaarheidsstudie uitvoeren om champignons op de markt te brengen met een verhoogd gehalte aan gezonde inhoudsstoffen.

... » lees meer
Valorisatie Champost
Champost is een restproduct uit de paddenstoelenteelt en is voor veel ondernemers op dit moment een kostenpost. Naast het feit dat hergebruik van grondstoffen past binnen de biobased economy en goed is voor het milieu is het verwaarden van champost van economisch belang voor ondernemers.... » lees meer
Fair Produce
Het project Fair Produce heeft als doelstelling de arbeidsvoorwaarden te borgen en certificeren en zorg te dragen voor een veilige en adequate huisvesting voor de MOE-landers. ... » lees meer
Plukrobot

De champignonsector staat voor de uitdaging te kunnen concurreren met het buitenland waar de kostprijs met name als gevolg van lage arbeidskosten veel lager ligt. Op dit moment bepalen arbeidskosten circa 50% van de productiekosten. Besparingen op deze kostenpost betekenen een directe verbetering van de concurrentiepositie van de sector.

... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Een coach kan helpen om de samenwerking weer vlot te trekken

In de eerste golf van de coronapandemie in 2020 werd het voor ondernemers in de (glas)tuinbouw mogelijk om gebruik te maken van een coach om de crisis goed te doorstaan. Geert-Peter de Rijk van Paddestoelenrijk in Rossum heeft hiervan gebruik gemaakt. "In coronatijd hadden we minder afzetkanalen omdat de restaurants dichtgingen. Dat maakte het werk moeilijker. Op dat moment bleek dat we met elkaar niet echt als een team konden werken.” Geert-Peter zocht de hulp van Corry Verhoeven van ABAB Accountants en Adviseurs en ging met haar en met de medewerkers aan de slag.

Geert-Peter de Rijk en zijn vrouw Jolanda hebben sinds 1986 een paddenstoelenbedrijf in Rossum (Gld). Was dat eerst een ‘gewone’ champignonkwekerij; in 2003 ging het roer om en nu richten zij zich op exotische paddenstoelen. 9 bijzondere soorten telen ze zelf, als de Pompom Blanc (ziet er uit als bloemkool), de Koraalzwam (beetje radijsachtig en een bijzonder uiterlijk) en de Nameco (nootachtige smaak). Paddestoelenrijk verkoopt daarnaast nog 9 soorten van collega-telers en 5 tot 10 soorten (afhankelijk van het seizoen) wilde paddenstoelen.

Het bedrijf werkt circulair en heeft diverse certificaten die aantonen dat er biologisch geproduceerd wordt. De substraten waar de zwammen op groeien zijn voedingsbodems van houtsnippers. Paddestoelenrijk heeft een samenwerking met de meubelindustrie waar het restant van beukenhout vandaan komt. Deze snippers vormen met het mycelium (het netwerk van schimmeldraden) de bodem waarop de zwammen groeien. Na de oogst van de zwammen worden de substraten ondergewerkt op een akker, waardoor ze weer als voeding dienen voor bijvoorbeeld mais.

Je bent wat je eet
"Wij produceren op bestelling”, zegt Geert-Peter. Paddenstoelen kun je niet op voorraad telen, want je kunt het niet lang goed houden. Dat maakt het wel wat complexe handel. Daar komt bij dat Nederlanders nog niet echt een cultuur hebben van paddenstoelen eten, zoals je in het voormalige Oostblok wel ziet. Mensen vinden het een beetje spannend om ze te kopen in de winkel. Ze kunnen er nog wat van leren hoe ze bij de gerechten te gebruiken zijn. "Je bent wat je eet, zeggen ze wel eens. Alles wat je voor je 12e jaar leert eten, bepaalt je voedingspatroon in je volwassen jaren”.

Paddestoelenrijk heeft 6 mensen in dienst en er zijn 3 locaties waar de paddenstoelen groeien, verzorgd moeten worden en uiteindelijk geoogst, gesorteerd en verpakt. De paddenstoelen groeien niet allemaal tegelijk om op hetzelfde moment geoogst te kunnen worden. Het vraagt eigenlijk continue aansturen van de medewerkers. Dit zijn –uitzonderingen daargelaten – veelal jongeren tot ongeveer 25 jaar.

Doe eens iets anders dat wat je gewend bent
Geert-Peter: "Vergeleken met een aantal jaren geleden zie je wel verschillen met de huidige medewerkers. De arbeidsethos is wat anders, ze maken andere keuzes. De communicatie loopt bijna allemaal digitaal, zijn wat lastiger bereikbaar. Gelukkig heb ik er af en toe één die het werk meer zíet, die met me meedenkt, dat is dan weer een voortrekker richting de ploeg. Het is moeilijk om er echt een team van te maken.”
"Toen ik tijdens de coronacrisis hoorde van de coaching – via Greenport Gelderland – dacht ik gelijk: dit is een goed moment om dit op te pakken. Laten we eens iets anders doen om aan de teamvorming te werken. Ik heb toen contact gezocht met coach Corry Verhoeven.”

Corry is senior adviseur personeelsmanagement bij ABAB Accountants en Adviseurs en begeleid onder andere het verkrijgen van inzicht in persoonlijkheidsprofielen. Zij stelde voor om iedereen die bij Paddestoelenrijk werkt, te vragen een (online) persoonlijkheidstest in te vullen. Je krijgt digitaal een aantal opgaven met 4 opsommingen van woorden, waaruit je dat woord kiest dat het beste bij je past. Aan het eind van de test, komt daar een persoonlijkheidsprofiel uit met jouw kenmerken. Je voorkeursstijlen, sterke kanten en valkuilen, communicatie en groeimogelijkheden worden in kaart gebracht.

Geert-Peter: "Erg leerzaam om dit van elkaar te kennen. Dan weet je ook waarom iemand doet wat hij doet en zegt wat hij zegt. Dit hebben we met het hele team gedaan. Best moeilijk en voor de medewerkers wel confronterend om dit over zichzelf op papier te zien. Corry heeft ons goed begeleid. Het is nu aan mij om met de mensen in gesprek te gaan. Als groep en individueel. Ik wil heel graag met elkaar werken aan een betere teamvorming. Dit doe je niet in een paar uurtjes, het kost tijd en inzicht en je kwetsbaar op durven stellen. Maar de eerste stap is gezet en van hieruit gaan we rustig verder.”

Paddestoelenrijk, Middelweg 3, 5328 JC Rossum, www.paddestoelenrijk.nl 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA