Thema's paddenstoelenpact

Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het paddenstoelencluster zijn in de optiek van het paddenstoelenpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen?  Het paddenstoelenpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd namelijk markt, ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid, infra en logistiek, ruimte en recreatie en toerisme.

Deze thema's vormen de hoofdlijn voor de projecten die worden uitgevoerd. Op dit moment wordt er één project uitgevoerd waarbij er getest wordt met de valorisatie van champost, één project waarbij fair produce centraal staat en er wordt geexperimenteert met een plukrobot voor champignons.

Het paddenstoelenpact zal in 2017 vooral inzetten op het versterken van de markt- en afzetpositie en het intensiveren van onderzoek, innovatie en kennisuitwisseling en het duurzaam ondernemen met accent op champostverwaarding.
Bij al deze trajecten zal samenwerking, ondernemerschap en consumentenbinding een belangrijke rol spelen.

 

 

 

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA